Sevda -Cenap And Müzik Vakfı, 35. Uluslararası Ankara Müzik Festivali destekçilerine teşekkür eder.

Festival Onur Üyeleri

1
1
1

İlgili Bakanlıklar

2

Resmi Kuruluşlar

3
3
3
3

Dış Ülke Temsilcikleri

7
7
7

Etkinlik Sponsorları

4
4
4
4

Aynî Katkı Sponsorları

5
5
5
5
5

Medya Sponsorları

6
6
6
6
6
6
6
6